porno Maltepe Escort pendik escort alanya escort
"

İş veMeslek Danışmanlığı

meslek danışmanlığı,meslek danışmanlığı merkezleri,meslek seçimi,meslek danışmanı kimdir,meslek seçimi

İş ve Meslek Danışmanlığının Temel Aşamaları

cropped-indir.jpg

İş ve meslek danışmanlığı sürecinin temel aşamalarını dört bağlıkta toplamak mümkündür. Bunlar (Erdoğmuş, 2003);  Birey hakkında bilgi toplama, tanıma ve analiz etmek,  İş dünyası, işler ve meslekler hakkında bilgi toplama ve analiz etmek,  Bireyin özelliklerini, iş dünyası, işler ve mesleklerin gereklilikleriyle karşılaştırmak,  Birey için bir gelişim ve eylem planı hazırlanması olarak […]

İş ve Meslek Danışmanlığı İlkeleri

cropped-indir.jpg

İş ve Meslek Danışmanlığı İlkeleri İş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunulurken belli ilkelere uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Genel rehberlik ve danışmanlık ilkelerinin iş ve meslek danışmanlığı için de büyük ölçüde geçerli olduğu söylenebilir. Bu çerçevede iş ve meslek danışmanlığı sürecinde uyulması gereken ilkeler, genel rehberlik ve danışmanlık ilkelerini açıklayan (Kepçeoğlu, 1999, s. 14; Özoğlu, 2007; […]

İş ve Meslek Danışmanının Sahip Olması Gereken Özellikler

cropped-indir.jpg

İş ve meslek danışmanlığı profesyonel bir meslek olarak kabul edilmelidir. İş ve meslek danışmanlığı sadece destek olmak ve yardımcı olmak faaliyeti değildir. Destek ve yardımın, sistematik, belli ilke ve yöntemlere uygun yapılması gerekmektedir. Bu bakımdan iş ve meslek danışmanlığı yapacak bir kişinin sahip olması gereken bazı asgari yetkinlikler vardır. Bu yetkinlikler bir mesleki örgüt tarafından […]

İş ve Meslek Danışmanlığının Yasal Dayanakları

cropped-indir.jpg

İş ve Meslek Danışmanlığının Yasal Dayanakları İş ve meslek danışmanlığının nasıl yürütüleceği hakkında ulusal ve uluslararası bazı düzenlemeler bulunmaktadır. İş ve meslek danışmanlığı faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğini düzenleyen dayanaklar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (http://statik.iskur.gov.tr): Ulusal Dayanaklar: 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 3/c ve 9/b maddesi,4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48’inci maddesinin yedinci fıkrası,Türkiye İş Kurumu Görev […]

İş ve Meslek Danışmanlığının Hedef Kitlesi

cropped-indir.jpg

İş ve meslek danışmanlığının hedef kitlesi, meslek seçimi aşamasında olan gençler, işsizler ve iş hayatında kariyerlerinin değişik aşamalarında bulunan her seviyedeki kişiler olarak tanımlanabilir. İŞKUR hedef kitleyi tanımlarken iş danışmanlığı ve meslek danışmanlığı hizmetinden yararlanacak kişileri ayrı olarak sınıflamıştır. Pratik ve uygulamaya dönük bu sınıflamaya göre (http://www.iskur.gov.tr): İş danışmanlığı hizmetlerinden;  İlk defa iş piyasasına […]

İş ve Meslek Danışmanlığının Amacı

cropped-indir.jpg

İş ve Meslek Danışmanlığının Amacı; İş ve meslek danışmanlığının amacı; bireylerin kendilerini ve iş dünyasını tanımalarını sağlayarak; iş yaşamının değişik evrelerinde bireylerin karşı karşıya kaldıkları iş ve meslek seçimi, iş ve meslekte ilerleme, iş ve meslek değiştirme, iş ve meslekte tatmin olma ve kendilerini geliştirme gibi konularda bireysel ve grup olarak yardımcı olmak ve profesyonel […]

İş ve Meslek Danışmanı Kimdir?

İş ve Meslek Danışmanı Kimdir? Eğer ki meslek seçimi aşamasındaysanız iş bulmada/seçmede zorluk yaşıyorsanız,mesleki becerilerinizi geliştirmek,mesleğinizi ve işinizi değiştirmek istiyorsanız;kişisel özelliklerinizle mesleklerin gerektirdiği nitelikleri ve işgücü piyasasının gereksinim duyduğu iş/meslekleri karşılaştırarak sizlerin istek ve durumunuza en uygun iş/mesleği seçmeniz,seçtiğiniz iş/meslekle ile ilgili eğitim imkanlarından yararlanmanız,işe yerleştirilmeniz ve işe uyumunuzun sağlanması ile ilgili sorunlarınızın çözümünde iş […]

Meslek danışmanlığı hizmetlerinizden nasıl yararlanabilirsiniz?

Meslek danışmanlığı hizmetlerinizden nasıl yararlanabilirsiniz? Çocuğunuz alan ders seçimi aşamasında,son sınıfta ve ya yeni mezun olduysa size en yakın İŞKUR birimine müracaat ediniz.İş ve Meslek Danışmanları mesleklere ilişkin bilgilerin meslek bilgi dosyalarını ,meslek bröşürleri ve el kitapları ile sizleri en yakın İŞKUR’a bekliyor.